Giỏ hàng

Xuất bản trong nước và quốc tế

Với đội ngũ nhân sự chuyên môn quản lí xuất bản và biên tập viên kinh nghiệm, đã hoạt động trong ngành xuất bản quốc tế nhiều năm, IP Vision sẽ hỗ trợ, tư vấn lập đề án xuất bản, phát hành trong nước và quốc tế các tác phẩm thông tin - tri thức - văn hóa giá trị của các tác giả, tổ chức, ban ngành Việt Nam dưới nhiều ngôn ngữ chính: tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam… Giúp độc giả thế giới tiếp cận và hiểu về tri thức và văn hóa, danh nhân, đất nước con người Việt Nam thông qua những ấn phẩm đặc biệt, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước thành tựu Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Dịch vụ thực hiện:

- Xây dựng đề án xuất bản và phát hành

- Tư vấn xuất bản

- Tổ chức thực hiện (Xây dựng nội dung, biên tập, thiết kế, chế bản, in ấn)

- Thực hiện các thủ tục đăng ký Xuất bản tại các nhà xuất bản, tạp chí, truyền thông quốc tế và trong nước.

Dự án sách và ấn phẩm xuất bản đã thực hiện:

- Sách du lịch- địa chí du lịch vùng miền (ngôn ngữ tiếng Anh, bản in và điện tử)

- Sách Du lịch Văn hóa Các dân tộc ở Hà Nội

- Sách chuyên khảo các Bộ, Ban ngành

- Sách về danh nhân, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử và hiện đại,

- Sách về văn hóa vùng miền, và ngành hàng nông nghiệp.