Giỏ hàng

Đào tạo và Tư Vấn

1. Tư vấn

IP Vision với đội ngũ chuyên gia tư vấn quốc tế là các chuyên gia tư vấn kinh tế  cấp chính phủ, thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế châu Âu, trực tiếp cho các Thủ tướng Israel - 3 nhiệm kỳ, Ukraina, Bungary,...

Dịch vụ tư vấn chính sách bao gồm:

- Tư vấn chiến lược phát triển vĩ mô: chính sách, môi trường, hoạch định kế hoạch và triển khai, hợp tác liên kết vùng kinh tế giữa các quốc gia

- Tư vấn chiến lược phát triển kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ (địa phương và quốc tế hóa)

- Tư vấn chiến lược phát triển kinh tế Tập đoàn


IP Vision với đội ngũ chuyên gia truyền thông trong nước đã tu nghiệp các chương trình truyền thông đại chúng tại nước ngoài, đại học báo chí - truyền thông trong nước, hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - báo chí trong nước; cùng đối tác là mạng lưới truyền thông và báo chí trong nước

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Tư vấn và Triển khai:

- Tư vấn chiến lược truyền thông tổng thể, chiến lược truyền thông giai đoạn,

- Tư vấn hoạt động và các kênh truyền thông

- Tư vấn công nghệ quản trị và vận hành chiến lược truyền thông

- Tư vấn quản trị thông tin và xử lí khủng hoảng

- Tư vấn phát triển kinh tế Vùng và Trọng điểm

--------------------------------------------

2. Đào tạo

- Cung cấp diễn giả và chuyên gia quốc tế cao cấp

- Tổ chức các khóa đào tạo - huấn luyện cho doanh nghiệp - cộng đồng

-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”