Giỏ hàng

Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mệnh:

CHẮP CÁNH TRI THỨC VIỆT NAM

Tầm nhìn

Thúc đẩy, chuyển giao và quốc tế hóa tri thức hướng tới góp phần nâng tầm chỉ số đổi mới sáng tạo của người Việt Nam đạt top đầu ASEAN vào 2030 và Châu Á 2050