Giỏ hàng

Liên hệ

IP VISION., JSC

Address: P502, B3.7 Hacinco, Đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0388 184 413 (Ms.Linh)

Web: ipvision.vn

Mail: info@ipvision.vn hoặc ngatran.ipv@gmail.com

Facebook: @IPVision.vietnam

--------------------------------

1. Liên hệ hợp tác Đào tạo - Huấn luyện - Tư vấn

Le Viet Linh (Ms.) 

Mob: (084) 346 925 348 

Email: info@ipvision.vn hoặc linhlv.ipvision@gmail.com


2. Liên hệ Chuyển giao Công nghệ

TS.Pham Quang Minh (Mr.)

Mob: (084) 843 869 666

Email: minhpq@ipvision.vn


3. Liên hệ Công bố và Xuất bản Quốc tế

Ths.Tran Thi Nga (Mrs.)

Mob: 084 932 373 282 

Email: ngatran.ipv@gmail.com hoặc ngatran@ipvision.vn