Giỏ hàng

Xuất bản và Công bố quốc tế (ISI - CPUS)

Cùng với sự đồng hành của Hội đồng tư vấn Khoa học uy tín trong nước và quốc tế, IP Vision luôn nỗ lực hết mình để tổ chức hỗ trợ các Nhà nghiên cứu, Học giả Việt Nam đăng các công bố nghiên cứu, kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI và Scopus, với các hạng mục dịch vụ hỗ trợ sau:

- Biên tập tiếng Anh học thuật: với chi phí hợp lý, biên tập viên tiếng Anh của chúng tôi là các chuyên gia ngôn ngữ khoa học sẽ xem xét dự thảo bản thảo của Quý vị để hệ thống lại cấu trúc văn bản rõ ràng mạch lạc, văn phong học thuật phù hợp với Công bố Khoa học Quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ để yêu cầu sự giúp đỡ và cố vấn từ các chuyên gia sử dụng Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ 2, đồng thời cũng là những nhà khoa học trong cùng lĩnh vực nghiên cứu với bản thảo của Quý vị.

- Báo cáo Đánh giá phản biện tiền Công bố -  Peer Review (tối thiểu 3 báo cáo): Dịch vụ này cung cấp cho Quý vị ít nhất ba bản báo cáo đánh giá của các nhà khoa học cùng chuyên ngành về điểm mạnh và điểm yếu của Bản thảo nghiên cứu trước khi được gửi đăng bất kỳ tạp chí nào, hỗ trợ việc điều chỉnh nội dung, hình thức cũng như đảm bảo thời gian, mục tiêu kế hoạch công bố.

- Dịch thuật học thuật: Các chuyên gia ngôn ngữ, dịch giả của chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật với các ngôn ngữ chính: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung Quốc và Tây Ban Nha.

- Kiểm tra đạo văn bằng phần mềm chuyên gia: Một bản thảo có yếu tố đạo văn cao sẽ bị từ chối xuất bản. Sẽ tốt hơn khi những bản thảo chứa yếu tố có nguy cơ bị đánh giá đạo văn cao được phát hiện trước khi nộp bản thảo, làm gia tăng tỷ lệ chấp nhận. Báo cáo của chúng tôi gửi đến Quý vị sẽ bao gồm chỉ số tương đồng, đánh dấu văn bản sao chép, tài liệu nguồn, điểm số đạo văn…

- Định dạng hình thức văn bản và xuất bản Bản thảo: Bài đăng tạp chí hay bài đăng những ấn phẩm, tài liệu đặc biệt sẽ có những quy cách và quy định riêng. Dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý vị trong việc định dạng hình thức văn bản của Bản thảo nghiên cứu theo bài đăng tạp chí, sách, tài liệu khoa học, và định dạng hình thức xuất bản: in ấn, điện tử.

Để lựa chọn được gói hỗ trợ phù hợp và tìm hiểu thêm thông tin về bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại (+84) 388 184 413 hoặc gửi email về địa chỉ hòm thư info@ipvision.vn.

Sự hài lòng của Quý vị là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. 

--------------------------------------

IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”