Giỏ hàng

Chuyển giao sở hữu trí tuệ

Trí tuệ được hiện hữu qua tri thức và sản phẩm công nghệ trong thời đại 4.0. IP Vision là một công ty dịch vụ công nghệ, Chúng tôi hỗ trợ chuyển giao sở hữu trí tuệ quốc tế, đưa tri thức và công nghệ vào Việt nam, chung tay thay đổi và phát triển đất nước.


Chúng tôi:
+ Giới thiệu và hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ - Sáng chế tiến bộ, mới nhất trong lĩnh vực Y TẾ - MÔI TRƯỜNG từ Israel, Đức, Mỹ…
+ Cung cấp diễn giả và các chuyên gia tư vấn quốc tế trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Kinh tế - Truyền thông - Y tế - Môi trường - Nông nghiệp- Giáo dục cho các tổ chức trong nước. Phối hợp tổ chức đào tạo nội bộ và chuyên sâu.
+ Cung cấp Tài liệu tri thức, nghiên cứu khoa học, chuyên khảo, giáo trình, (dưới các format xuất bản và điện tử)… của các NXB, tác giả hàng đầu thế giới cho các viện nghiên cứu, trường Đại học, cao đẳng nghề trong nước…
- Hỗ trợ tổ chức và cá nhân trong nước chuyển giao sở hữu trí tuệ, sáng chế ra thị trường quốc tế

-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”
---
IP VISION. JSC. 
Địa chỉ: P. 502, toà nhà B3/7 Hacinco Hoàng Đạo Thuý, Hà Nội 
Điện thoại: 03 88 18 44 13 
Email: info@ipvision.vn
Web: www.ipvision.vn
Fb: @IPVision.vietnam