Giỏ hàng

Chương trình Huấn luyện "Kỷ cương trong yêu thương"

Chương trình Huấn luyện "Kỷ cương trong yêu thương" - Ngày 19/05 của Chuyên gia giáo dục Liat Rockah Zimroni, thuộc Dự án truyền thông “Ngăn chặn bạo lực trẻ em 2019-2020” do Công ty Cổ phần IP Vision phối hợp với Công ty Cổ phần Onnet tổ chức.

Dự án truyền thông “Ngăn chặn bạo lực trẻ em 2019 - 2020” được khởi đồng bởi một loạt hoạt động của Chuyên gia giáo dục Liat Rockah Zimroni tại Việt Nam từ ngày 16-24 tháng 5 năm 2019.

-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”