Giỏ hàng

Hội thảo "Công dân số, Nguy hiểm & Cơ hội"

Vào 7h30 ngày 18/05/2019, Chuyên gia giáo dục LIAT

Buổi hội thảo này là một sự kiện thuộc Dự án truyền thông “Ngăn chặn bạo lực trẻ em 2019-2020”.


-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”