Giỏ hàng

Trường Al-Azhar Syifa Budi đã sẵn sàng sử dụng NUADU

Một trong những chuỗi trường học lớn nhất ở Indonesia (gần 8000 học sinh với hơn 15 cơ sở) đã ký hợp đồng với NUADU.

Trong năm đầu tiên, một chương trình thí điểm sẽ được thực hiện với 600 sinh viên ở 2 cơ sở. Sau một năm đầu tiên thành công, NUADU sẽ được triển khai cho tất cả 15 cở sở trường học. Al-Azhar Syifa Budi là một trường Hồi giáo hàng đầu ở Indonesia và chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều trường học tham gia với chúng tôi trong tương lai.

Tại Việt Nam, IP VISION., JSC vinh dự được trở thành đối tác độc quyền của NUADU. Là một hệ thống quản trị học tập trực tuyến mới đưa vào vận hành ở 13 nước từ giữa năm 2018, NUADU được 92% giáo viên và 97% học sinh đánh giá là dễ sử dụng; tiết kiệm cho giáo viên 2h mỗi ngày và giảm thiểu hơn 37% công việc giấy tờ cho giáo viên và nhà quản lý.

IP VISION - NUADU được bắt đầu vận hành từ tháng 5 năm 2019, hiện đã có 3000 tài khoản học tập - giảng dạy theo chương trình Cambridge Tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong thế giới lý tưởng của NUADU, mỗi giáo viên sẽ có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn học sinh và mỗi học sinh sẽ dành nhiều thời gian hơn để hiện thực hóa các mục tiêu giáo dục của mình.

-----------------------------------------------------------

IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”