Giỏ hàng

NUADU và Mạng lưới học tập Toàn cầu #SaferSchools

Tính tới năm 2019, IP Vision - NUADU rất vui mừng khi được tham gia vào hệ thống chương trình Học tập Toàn cầu (GG4L) SaferSchools tại Mỹ. 

Global Grid For Learning (GG4L) là một tập đoàn lợi ích công cộng, với nhiệm vụ là cho phép các cộng đồng trường học triển khai, duy trì và xác nhận các giải pháp EdTech sáng tạo. Trên thực thế, chương trình tài trợ này sẽ tác động đến 500 trường học trên 250 khu vực học tập của Mỹ.

IP VISION - NUADU luôn nỗ lực cố gắng để góp phần làm giảm bớt nỗi lo lắng xã hội và môi trường bất bình đẳng, cung cấp nội dung khác biệt và kiến tạo học tập cá nhân hóa bằng cách cải thiện tương tác cá nhân và cho phép giáo viên đưa ra quyết định dựa trên những dữ liệu đánh giá quá trình học tập. Phân tích của hệ thống quản trị giảng dạy - học tập IP Vision NUADU sẽ góp phần trực quan hóa việc sử dụng các tài liệu giảng dạy trên nhiều cấu trúc nội dung, bao gồm các chủ đề, mục tiêu học tập và kỹ năng nhận thức.

Mặt khác, IP Vision - NUADU cũng sẽ cung cấp các tài nguyên tổng hợp từ các nhà cung cấp nội dung cao cấp và các tài nguyên giáo dục mở để đưa ra đánh giá tổng hợp và sáng tạo trong một môi trường học tập khác biệt và được cá nhân hóa. Hệ thống quản trị giảng dạy - học tập này mong muốn cung cấp một mối tương quan giữa việc đạt được mục tiêu của chương trình giảng dạy STEM và năng lực tương ứng cùng với các kỹ năng vận dụng trong làm việc.

IP Vision - NUADU sẽ phổ biến nội dung kỹ thuật số về vấn đề Quản trị hành vi và An toàn kỹ thuật số đối với chương trình Safer Schools nhằm tạo ra những tác động đổi mới trong việc hợp tác với các nhà xuất bản khác và các đối tác như SEL for Prevention.

Công ty IP VISION - đại diện của NUADU - Công ty công nghệ quốc tế chuyên cung cấp giải pháp giáo dục trực tuyến giáo dục tại Việt Nam, gọi tắt là IP Vision - NUADU.

IP Vision - NUADU là một hệ thống quản trị học tập trực tuyến mới đưa vào vận hành ở 13 nước từ giữa năm 2018, NUADU được 92% giáo viên và 97% học sinh đánh giá là dễ sử dụng; tiết kiệm cho giáo viên 2h mỗi ngày và giảm thiểu hơn 37% công việc giấy tờ cho giáo viên và nhà quản lý.

NUADU VIETNAM được bắt đầu vận hành từ tháng 5 năm 2019, hiện đã có 3000 tài khoản học tập - giảng dạy theo chương trình Cambridge Tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đến nay, chúng tôi đã hợp tác với 21 Tập đoàn xuất bản giáo dục như Pearson, Oxford, Giáo dục Singapore, Hodder… mang tới hàng ngàn tài liệu và dữ liệu cung cấp cho học sinh và giáo viên kho dữ liệu giảng dạy, bài tập thực hành và kiến thức phong phú, đa dạng được chuẩn hóa bởi hệ thống quản trị dữ liệu và hỗ trợ bởi AI trong phân loại, chấm điểm, tương tác… với học sinh.

 

-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”