Giỏ hàng

Giáo dục STEM và NUADU

Gần đây, NUADU đã tham gia một hội nghị giáo dục STEM ở Baguio.

NUADU gần đây đã tham gia một hội nghị giáo dục STEM ở Baguio, nơi mà chúng tôi đã trình bày về việc sử dụng công nghệ hiệu quả trong lớp học cho một nhóm gồm 70 giáo viên khoa học và toán học.

Đây là một buổi đào tạo rất thành công, các giáo viên rất sôi nổi, tích cực tham gia, sẵn sàng học hỏi và cải thiện bản thân. 

Tại Việt Nam, IP VISION., JSC vinh dự được trở thành đối tác độc quyền của NUADU. Là một hệ thống quản trị học tập trực tuyến mới đưa vào vận hành ở 13 nước từ giữa năm 2018, NUADU được 92% giáo viên và 97% học sinh đánh giá là dễ sử dụng; tiết kiệm cho giáo viên 2h mỗi ngày và giảm thiểu hơn 37% công việc giấy tờ cho giáo viên và nhà quản lý.

Đến nay, NUADU đã hợp tác với 21 Tập đoàn xuất bản giáo dục như Pearson, Oxford, Giáo dục Singapore, Hodder,… mang tới hàng ngàn tài liệu và dữ liệu cung cấp cho học sinh và giáo viên kho dữ liệu giảng dạy, bài tập thực hành và kiến thức phong phú, đa dạng được chuẩn hóa bởi hệ thống quản trị dữ liệu và hỗ trợ bởi AI trong phân loại, chấm điểm, tương tác,… với học sinh.

 NUADU ra mắt giới EUTECH và giáo dục tháng 5 năm 2018, hiện đã có hàng trăm trường học ở 13 quốc gia sử dụng.

Trong thế giới lý tưởng của NUADU, mỗi giáo viên sẽ có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn học sinh và mỗi học sinh sẽ dành nhiều thời gian hơn để hiện thực hóa các mục tiêu giáo dục của mình.

-----------------------------------------------------------

IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”