Giỏ hàng

Giáo dục dựa trên dữ liệu

Tại NUADU, chúng tôi đánh giá cao những thách thức hiện có của các nhà giáo dục.


Với lớp học quá đông và thời gian hạn hẹp để đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh, giáo viên không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào công nghệ để tăng cường hiệu quả. Nhưng giải pháp kỹ thuật số nào được định vị tốt nhất giúp hỗ trợ giáo viên trong nỗ lực giúp đỡ học sinh?


Một trong những lợi thế chính của các công cụ giáo dục kỹ thuật số là khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong vài giây để tạo ra chính xác những gì giáo viên cần - những hiểu biết có thể hành động kịp thời về mỗi và mọi học sinh dựa trên dữ liệu khách quan. Với các công cụ phù hợp, không còn gì để phỏng đoán.


Đây là lý do tại NUADU, chúng tôi tin vào giáo dục dựa trên dữ liệu - sử dụng dữ liệu để trao quyền cho tất cả các bên liên quan trong quy trình giáo dục. Chúng tôi biết cách tiếp cận dựa trên dữ liệu đối với giáo dục có thể ảnh hưởng như thế nào và đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang chia sẻ nền tảng của chúng tôi với các nhà giáo dục và học sinh trên toàn thế giới.

Quản lý dữ liệu giáo dục là vô cùng khó khăn và đòi hỏi một nền tảng hiệu quả và được thiết kế tốt - lý tưởng nhất là một nền tảng có khả năng xử lý dữ liệu về tất cả các khía cạnh của quy trình giáo dục.


Tại NUADU, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu để:

  • Tạo môi trường học tập và đánh giá cá nhân cho mọi học sinh [PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT SỐ];
  • Cung cấp cho giáo viên cái nhìn toàn diện về như cầu giáo dục của học sinh và các công cụ cần thiết để giải quyết những nhu cầu này kịp lúc [HƯỚNG DẪN DỮ LIỆU];
  • Cho phép các cơ quan chức năng giám sát sự tham gia và tính hiệu quả ở cấp trường và cấp quận [GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN GIÁO DỤC];
  • Giúp nhà xuất bản kiểm soát chất lượng nội dung dựa trên khả năng sử dụng của nó [PHÂN TÍCH THỰC HIỆN NỘI DUNG];
  • Cung cấp cho cha mẹ một bức tranh khách quan về sự tiến bộ của con họ [SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH]

Nhiệm vụ của chúng tôi là khai thác dữ liệu trong dịch vụ giáo dục vẫn chưa hoàn thành. Tại NUADU, chúng tôi tiếp tục phân tích dữ liệu sử dụng, nói chuyện với người dùng trên toàn thế giới và đánh giá các trở ngại ngăn người dùng của chúng tôi đạt được hiệu suất cao nhất của họ.

Được trang bị kiến thức này và được thúc đẩy bởi niềm đam mê để làm cho việc học hiệu quả hơn cho mọi học sinh, chúng tôi không ngừng nâng cấp nền tảng của mình.

Tại Việt Nam, IP VISION., JSC vinh dự được trở thành đối tác độc quyền của NUADU. Là một hệ thống quản trị học tập trực tuyến mới đưa vào vận hành ở 13 nước từ giữa năm 2018, NUADU được 92% giáo viên và 97% học sinh đánh giá là dễ sử dụng; tiết kiệm cho giáo viên 2h mỗi ngày và giảm thiểu hơn 37% công việc giấy tờ cho giáo viên và nhà quản lý.

Đến nay, NUADU đã hợp tác với 21 Tập đoàn xuất bản giáo dục như Pearson, Oxford, Giáo dục Singapore, Hodder,… mang tới hàng ngàn tài liệu và dữ liệu cung cấp cho học sinh và giáo viên kho dữ liệu giảng dạy, bài tập thực hành và kiến thức phong phú, đa dạng được chuẩn hóa bởi hệ thống quản trị dữ liệu và hỗ trợ bởi AI trong phân loại, chấm điểm, tương tác,… với học sinh.

IP VISION - NUADU được bắt đầu vận hành từ tháng 5 năm 2019, hiện đã có 3000 tài khoản học tập - giảng dạy theo chương trình Cambridge Tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong thế giới lý tưởng của NUADU, mỗi giáo viên sẽ có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn học sinh và mỗi học sinh sẽ dành nhiều thời gian hơn để hiện thực hóa các mục tiêu giáo dục của mình.

-----------------------------------------------------------

IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”