Giỏ hàng

Gặp gỡ cùng người dùng hệ thống IP Vision - NUADU tại Ba Lan, Singapore và Jakarta

Tháng 10 năm 2018 là một tháng làm việc vô cùng hiệu quả đối với NUADU. Chúng tôi đã có một loạt các cuộc gặp gỡ giao lưu với giáo viên, giám đốc và người đứng đầu các thành phố.

Ngoài ra, Đội ngũ NUADU cũng đã tham dự Đại hội CNTT về giáo dục lần thứ 5 tại Toruń và Diễn đàn của các tổ chức giáo dục lần thứ VII tại Katowice. 

Trong tháng 10, chúng tôi đã tiến hành hàng loạt các cuộc phỏng vấn và khảo sát với những người sử dụng nền tảng quản trị giáo dục trực tuyến của chúng tôi tại Gdynia, Singapore và Jakarta để nghiên cứu và thấu hiểu hơn về các công việc hàng ngày của họ, cũng như các vấn đề và nhu cầu chưa được giải quyết. 

Chúng tôi sẽ trình bày về những phát hiện của mình trong báo cáo nghiên cứu Q1 2019. Các bạn hãy cùng chờ xem nhé. 

-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”