Giỏ hàng

ANPS Roadshow

Trong những nỗ lực không ngừng nghỉ để thúc đẩy việc sử dụng công nghệ giáo dục trong lĩnh vực K12, chúng tôi đã hợp tác với ANPS (Hiệp hội các trường quốc gia và tư thục).

ANPS cam kết thúc đẩy lợi ích của các trường quốc gia và tư thục trên khắp Indonesia. NUADU tham gia vào một chuỗi các sự kiện đang diễn ra trong ANPS Roadshow, nơi các giáo viên và hiệu trưởng nhà trường cùng nhau tham gia trao đổi ý kiến và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất trong giáo dục.

Tại Việt Nam, IP VISION., JSC vinh dự được trở thành đối tác độc quyền của NUADU. Là một hệ thống quản trị học tập trực tuyến mới đưa vào vận hành ở 13 nước từ giữa năm 2018, NUADU được 92% giáo viên và 97% học sinh đánh giá là dễ sử dụng; tiết kiệm cho giáo viên 2h mỗi ngày và giảm thiểu hơn 37% công việc giấy tờ cho giáo viên và nhà quản lý.

IP VISION - NUADU được bắt đầu vận hành từ tháng 5 năm 2019, hiện đã có 3000 tài khoản học tập - giảng dạy theo chương trình Cambridge Tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong thế giới lý tưởng của NUADU, mỗi giáo viên sẽ có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn học sinh và mỗi học sinh sẽ dành nhiều thời gian hơn để hiện thực hóa các mục tiêu giáo dục của mình.

-----------------------------------------------------------

IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”