Giỏ hàng

NUADU VIET NAM

NUADU tham dự 2 sự kiện quan trọng tại Mỹ và Indonesia
Hội chợ sách Frankfurt 2018
Gặp gỡ cùng người dùng hệ thống IP Vision - NUADU tại Ba Lan, Singapore và Jakarta
Sứ mệnh IP VISION -  NUADU
NUADU dự định giải quyết các vấn đề giáo dục với AI và tài trợ từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia
Dự đoán cho việc ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm giáo dục (EdTech) năm 2019
1 2 3 4