Giỏ hàng

Tạo tài khoản Microsoft miễn phí như thế nào?


Xêm thêm cách tham gia Microsoft Teams nhanh chóng

Truy cập http://hotmail.com hoặc https://outlook.live.com/owa và lựa chọn “Tạo tài khoản miễn phí


Tạo tài khoản email theo tên miền @outlook.com.vn hoặc @outlook.com hoặc @hotmail.com


Nhập mật khẩu rồi lựa chọn “Tiếp theo


Không nên lưu mật khẩu trên trình duyệt → lựa chọn “Không bao giờ