Giỏ hàng

Hành trình Chiến lược của Diễn giả chính trị- thương mại cao cấp Daniel Dobrev

Ngày 4/5 tại Hà Nội, sẽ diễn ra buổi Hội thảo Hành trình chiến lược của Diễn giả Daniel Dobrev.

Ông Daniel Dobrev đã từng giữ vị trí hàng đầu trong nhiệm vụ của mình ở Áo, Croatia, Ý, Montenegro và Albania. Ông là Cố vấn Kinh tế – Trưởng đoàn Thương mại Bulgaria và Văn phòng Thương mại của Bộ Kinh tế Bulgaria ở nước ngoài.

Kết quả thành công của ông rất đồ sộ bao gồm kiến thức chuyên sâu của thị trường các nước Balkan, quá trình đầu tư và giai đoạn phát triển, khung pháp luật, thủ tục hành chính và tinh thần kinh doanh, quản trị dự án. Và có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề EU, quản lý quỹ EU và tạo thuận lợi cho các nhà tài trợ tài chính quốc tế khác, ông đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm của mình dưới góc độ cái nhìn của một chuyên gia kinh tế với các doanh nghiệp Việt Nam.

Tại hội thảo ông sẽ đưa ra các vấn đề về việc thiết lập, vận hành và Quản trị Dự án Kinh doanh/Dự án cuộc đời.