Giỏ hàng

Đánh giá quá trình (Formative Assessment) - Tạo động lực học tập với NUADU

Đánh giá quá trình (Formative Assessment) - Tạo động lực học tập với NUADU 


Đánh giá là một trong những phần cốt lõi của quá trình dạy học. Đánh giá không chỉ liên quan đến người học mà còn liên quan đến người dạy và các bên liên quan khác. Kết quả đánh giá tất cả các đối tượng liên quan đến hoạt động dạy học sẽ là căn cứ để các nhà quản lý đề xuất những chính sách thay đổi, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo và môi trường dạy học; để người dạy và người học nhìn nhận được thực trạng, đối chiếu chúng với các kết quả mong đợi để mà có những điều chỉnh cho nhau và cho chính mình.

Đánh giá quá trình thuộc chuỗi ba loại đánh giá với các mục tiêu khác nhau: 

  • Đánh giá chẩn đoán (đầu vào)
  • Đánh giá quá trình (theo quá trình học tập)
  • Đánh giá tổng kết (kết thúc quá trình học tập)

Nếu có được kết quả đánh giá đầu vào của người học được toàn diện và chi tiết đối với từng người học ngay khi bắt đầu khóa/ môn học, người dạy sẽ thiết kế ngay kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng người học của mình mà không mất nhiều thời gian cho việc điều chỉnh sau này. Đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết có mối quan hệ nhân quả: đánh giá quá trình tốt sẽ tác động tích cực tới kết quả của đánh giá tổng kết.

Đặc điểm của Đánh giá quá trình

- Thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dạy học.

- Hỗ trợ phát triển năng lực người học trong suốt quá trình học tập thông qua phản hồi của người dạy để giúp điều chỉnh quá trình dạy học và giúp người học tự điều chỉnh quá trình học tập của mình (đánh giá vì sự tiến bộ của người học).

- Kết quả của đánh giá quá trình nhằm giúp quá trình dạy học đạt được mục tiêu ở mức cao nhất chứ không phải là kết quả nhằm xếp hạng người học.

- Giúp người dạy điều chỉnh được nội dung, kế hoạch giảng dạy linh hoạt để phù hợp với người học.

Đánh giá quá trình với sự hỗ trợ của công nghệ

Đánh giá quá trình theo kiểu truyền thống còn gặp nhiều khó khăn và bất cập: đánh giá và phản hồi mất nhiều thời gian, khó quản lý, đo lường sự cải thiện chưa chính xác và rõ ràng, không đảm bảo tính khách quan, còn mang tính chất cảm tính... thầy cô giáo mất nhiều thời gian để chấm các bài kiểm tra cũng như đưa ra phản hồi nhận xét cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt là trong thời điểm dịch covid 2019 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc đánh giá học sinh, sinh viên còn gặp rất nhiều khó khăn. Vậy đâu là giải pháp cho các trường học hiện nay?

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, những hạn chế trên trong khâu đánh giá của giáo dục đã được cải thiện đi rất nhiều. Đối với các mô hình dạy học trực tuyến, đánh giá quá trình trực tuyến mang lại nhiều cơ hội, hiệu quả trong đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Đánh giá quá trình trực tuyến giúp giảm bớt lo lắng của người học trước khi đánh giá tổng kết. Mặc dù dạy học trực tuyến không đồng bộ về thời gian cũng như cách thức học tập, nhưng người dạy sử dụng đánh giá quá trình để tăng tương tác giữa người học với người học và người dạy với người học. 

NUADU là giải pháp toàn diện cho ngôi trường của bạn, với đánh giá tổng kết, đánh giá quá trình một cách tự động và nhanh chóng. Là hệ thống quản trị trực tuyến dùng trong các nhà trường, được vận hành tự động nhờ AI - Trí tuệ nhân tạo và hệ thống xử lý dữ liệu lớn, ứng dụng Nuadu sẽ hỗ trợ:

- Học sinh: Lộ trình Học tập và Rèn luyện, phát hiện lỗ hổng kiến thức và kỹ năng của học sinh chuyên biệt cá nhân hóa...

- Giáo viên: Xây dựng Chương trình và Quá trình Giảng dạy- Quản trị học tập, Đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình của học sinh, sinh viên.

- Phụ huynh: Theo dõi và đồng hành với Học sinh và Nhà trường,...

- Hiệu trưởng: Giám sát và Đánh giá, Cập nhật toàn bộ quá trình Học tập - Giảng dạy …

NUADU không chỉ dừng là một Giải pháp công nghệ quản trị giáo dục trực tuyến, nó đồng thời còn cung cấp Nội dung học tập và đào tạo theo Khung chương trình Quốc tế và chương trình quốc gia. Hiện nay IP VISION - NUADU đang cung cấp các chương trình học tập quốc tế:

  1. Khung chương trình giáo dục CAMBRIDGE- UK - 6-14 tuổi
  2. Khung chương trình giáo dục SINGAPORE - 6-14 tuổi
  3. Chương trình học tiếng anh ngoại ngữ - ELT, IELTS, TOEIC
  4. Chương trình luyện thi trung học quốc tế (Chứng chỉ toàn cầu IGCSE)
  5. Chương trình học tiếng Tây Ban Nha

Hiện tại, NUADU đang triển khai xây dựng dữ liệu học tập và bải giảng theo Khung giáo dục hiện hành và mới của Bộ Giáo dục Việt Nam. 

Liên hệ: 038 818 44 13 - info@ipvision.edu.vn - www.ipvision.vn


Tìm hiểu thêm về NUADU