Giỏ hàng

Buổi hợp tác với chuyên gia tư vấn Daniel Dobrev và diễn giả Ophir Akiva

Buổi hợp tác với chuyên gia tư vấn Daniel Dobrev  và diễn giả Ophir Akiva

Sáng ngày 13/12/2018 tại trụ sở của Công ty CP IPVision đã diễn ra buổi làm việc với các chuyên gia tư vấn Daniel Dobrev và diễn giả Ophir Akiva về định hưởng phát triển và thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên


Tại buổi làm việc cũng đề cập tới các lĩnh vực hiện IPVision đang triển khai như:

- Biên tập tiếng Anh học thuật

- Dịch thuật học thuật 

- Tập hợp Báo cáo đánh giá của Chuyên gia (Peer Review Expert)

- Phát hiện, tra cứu đạo văn

….

Buổi làm việc diễn ra tốt đẹp và đem lại những kết quả khả quan .