Giỏ hàng

Công bố khoa học quốc tế (ISI - CPUS)

Cùng với Hội đồng tư vấn khoa học uy tín trong nước và quốc tế, chúng tôi tổ chức hỗ trợ các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam đăng công bố nghiên cứu, kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong danh mục ISI và Scopus, với các hạng mục dịch vụ hỗ trợ sau:

- Biên tập tiếng Anh học thuật

- Dịch thuật học thuật 

- Tập hợp Báo cáo đánh giá của Chuyên gia (Peer Review Expert)

- Phát hiện, tra cứu đạo văn

Chúng tôi làm việc với các tạp chí khoa học quốc tế theo quy trình chuẩn múc và hỗ trợ với Quý khách hàng dịch vụ hỗ trợ từng phần hoặc trọn gói theo quy trình đăng ký và công bố khoa học quốc tế,…

Để đặt hàng hoặc tìm hiểu thêm bất kỳ các dịch vụ nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Sự hài lòng của Quý vị là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.

- Biên tập tiếng Anh học thuật: với chi phí hợp lý, biên tập viên tiếng Anh của chúng tôi là các chuyên gia ngôn ngữ khoa học sẽ xem xét  dự thảo bản thảo để cải thiện ngữ pháp trở nên rõ ràng, mạch lạc; phong cách học thuật, lựa chọn từ vựng, khái niệm, cấu trúc câu,…Bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng mời các chuyên gia sử dụng Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ 2, đồng thời là nhà nghiên cứu trong chủ đề, lĩnh vực với nghiên cứu của bản thảo.

- Báo cáo Đánh giá phản biện tiền Công bố -  Peer Review (tối thiểu 3 báo cáo): Dịch vụ Báo cáo Đánh giá phản biện tiền Công bố này giúp Quý vị có trong tay ít nhất ba bản báo cáo đánh giá của các nhà khoa học cùng chuyên môn về điểm mạnh và điểm yếu của Bản thảo  trước khi gửi đăng bất kỳ tạp chí nào, giúp cho việc điều chỉnh nội dung, hình thức cũng như đảm bảo thời gian, mục tiêu kế hoạch công bố.

- Dịch thuật học thuật: Các chuyên gia ngôn ngữ, dịch giả của chúng tôi thực hiện dịch vụ dịch thuật với các ngôn ngữ chính: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung Quốc và Tây Ban Nha.

- Kiểm tra đạo văn bằng phần mềm chuyên gia: Một bản thảo có yếu tố đạo văn cao sẽ bị từ chối. Sẽ tốt hơn khi những bản thảo chứa yếu tố nguy cơ đánh giá đạo văn được phát hiện sớm trước khi nộp bản thảo sẽ gia tăng tỷ lệ chấp nhập. Báo cáo của chúng tôi sẽ bao gồm chỉ số tương đồng, đánh dấu văn bản sao chép, tài liệu nguồn, điểm số đạo văn…

- Định dạng hình thức văn bản và xuất bản Bản thảo: Bài đăng tạp chí hay bài đăng những ấn phẩm, tài liệu đặc biệt sẽ có những quy cách và quy định riêng. Dịch vụ này giúp cho việc định dạng hình thức văn bản của Bản thảo theo bài đăng tạp chí, sách, tài liệu hoa học, và định dạng hình thức xuất bản: in ấn, điện tử.