Giỏ hàng

Đối tác của chúng tôi

Các đối tác của chúng tôi

+ Viện hàn lâm Nga

+ Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

+ Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam

+ Đại học Los- Angels - Mỹ

+ Đại học Quốc gia Singapore

+ Đại học Quốc gia Hà Nội

+ WIPO

+ Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Copus và các tạp chí trong và ngoài nước khác
+  Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam


Các diễn giả quốc tế độc quyền

  • GS. Daniel Hasidim - Chuyên gia tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Israel (3 nhiệm kỳ), GS thỉnh giảng tại các trường Đại học của Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ukraina, Israel
  • PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên - Ủy viên Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia
  • PGS. TSKH. Vũ Văn Tích - Giám đốc Khoa học Đại học Quốc gia
  • TS.Yaniv Zaid - Tiến sỹ Luật học và Kinh tế, Chuyên gia Đào tạo Lãnh đạo, Quản lý, Doanh nghiệp, Quân đội tại Israel. 
  • Dr.Daniel Dobrev - Chuyên gia ngoại giao kinh tế, tư vấn cao cấp của chính phủ Bungary
  • TS.Liat Rockah Zimroni - Chuyên gia Giáo dục Israel


-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”

Đối tác của chúng tôi