Giỏ hàng

VŨ VĂN TÍCH - PGS.TSKH

- Nghiên cứu sinh tại Đại học Montpellier II, Cộng hòa Pháp,  Chuyên ngành: Thạch học - Cấu trúc - Kiến tạo - Đồng vị, ông được phong PGS năm 2010 tại trường ĐH KH Tự nhiên Hà Nội.

- Từ 2012 đến nay, ông là Trưởng ban Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Vũ Văn Tích là chuyên gia tư vấn mảng phát triển công nghệ, khoa học và giáo dục của IPVISION từ tháng 10 năm 2018.

-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam