Giỏ hàng

NGUYỄN XUÂN NGUYÊN - PGS.TSKH

  • Là một chuyên gia về xử lý Công nghệ nước thải và chất thải
  • Nhà Khoa học chuyên nghiên cứu về các vấn đề xử lý Công nghệ chất thải và đã từng giữ những vị trí quan trọng tại Viện Khoa học Việt Nam.
  • Những công trình nghiên cứu khoa học của ông rất nhiều và đã được công bố chủ yếu chuyên sâu về xử lý chất thải như: Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp, Phân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp xử lý nước sản xuất công nghiệp …


PGS. TSKH Nguyễn Xuân Nguyên là thành viên hội đồng khoa học và Hội đồng quản trị của IP VISION từ 2018

-----------------------------------------------------------
IP VISION - Nâng tầm tri thức Việt Nam
Hãy liên hệ và hợp tác với chúng tôi, cùng nhau chúng ta “Nâng tầm tri thức Việt Nam”
---
IP VISION. JSC. 
Địa chỉ: P. 502, toà nhà B3/7 Hacinco Hoàng Đạo Thuý, Hà Nội 
Điện thoại: 03 46 925 348 (Ms.Linh) hoặc 09 323 732 82 (Ms.Nga)
Email: info@ipvision.vn
Web: www.ipvision.vn
Fb: @IPVision.vietnam